Informácie k verejnému obstarávaniu
"Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne"

Súťažné podklady: Kompletná dokumentácia
Dátum zverejnenia: 27.12.2021

 

Stiahnuť tu (dokumentacia.zip)